Dane rejestrowe

PFP Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543815

NIP 8971805532

REGON 360802953

Siedziba:
ul. św. Mikołaja 8 -11
50-125 Wrocław